MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"star" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

star rzeczownik

rzeczownik + star
Kolokacji: 172
movie star • rock star • guest star • film star • pop star • Silver Star • Bronze Star • Dallas Star • Toronto Star • Hollywood star • ...
star + rzeczownik
Kolokacji: 192
Star Trek • Star War • star player • star rating • star attraction • star witness • star power • star system • Star Award • star turn • ...
star + czasownik
Kolokacji: 180
star shines • star appears • star stating • star begins • star comes • star includes • star makes • star goes • star says • star plays • ...
czasownik + star
Kolokacji: 76
feature stars • star called • include stars • star known • award several stars • receive several battle stars • give several stars • ...
przymiotnik + star
Kolokacji: 270
big star • bright star • young star • red star • distant star • yellow star • lucky star • blue star • variable star • female star • future star • ...
przyimek + star
Kolokacji: 28
around stars • of stars • including stars • with stars • out of several stars • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. around stars = wokół gwiazd around stars
3. including stars = w tym gwiazdy including stars
10. without stars = bez gwiazd without stars
20. such as stars = taki jak gwiazdy such as stars
21. toward the stars = wobec gwiazd toward the stars

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.