ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"star" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

star rzeczownik

rzeczownik + star
Kolokacji: 172
movie star • rock star • guest star • film star • pop star • Silver Star • Bronze Star • Dallas Star • Toronto Star • Hollywood star • ...
star + rzeczownik
Kolokacji: 192
Star Trek • Star War • star player • star rating • star attraction • star witness • star power • star system • Star Award • star turn • ...
star + czasownik
Kolokacji: 180
star shines • star appears • star stating • star begins • star comes • star includes • star makes • star goes • star says • star plays • ...
czasownik + star
Kolokacji: 76
feature stars • star called • include stars • star known • award several stars • receive several battle stars • give several stars • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
2. star called = gwiazda zadzwoniła star called
4. star known = gwiazda znany star known
9. dance with the Stars = taniec z Gwiazdami dance with the Stars
11. thank one's stars = dziękować czyjś gwiazdy thank one's stars
12. give out of several stars = wyczerp się z kilku gwiazd give out of several stars
13. use stars = gwiazdy wykorzystania use stars
14. look up at the stars = popatrz w górę na gwiazdy look up at the stars
15. form stars = gwiazdy formy form stars
16. Star is followed = Za gwiazdą jadą Star is followed
17. kill Rock Stars = zabij gwiazdy rocka kill Rock Stars
18. star is born = gwiazda urodzi się star is born
20. show stars = gwiazdy widowiska show stars
22. observe stars = zauważ gwiazdy observe stars
24. watch the stars = przyjrzyj się gwiazdy watch the stars
25. make a star = marki gwiazda make a star
26. create stars = stwórz gwiazdy create stars
27. appear as a guest star = pojaw się jako specjalny gość appear as a guest star
28. lose one's star = przegrywać czyjś gwiazda lose one's star
29. star surrounded = gwiazda okrążyła star surrounded
30. wear a star = noś gwiazdę wear a star
31. star is found = gwiazda zostanie znaleziona star is found
32. turn into a star = zmień się w gwiazdę turn into a star
33. star is named = gwiazda jest wymieniona star is named
przymiotnik + star
Kolokacji: 270
big star • bright star • young star • red star • distant star • yellow star • lucky star • blue star • variable star • female star • future star • ...
przyimek + star
Kolokacji: 28
around stars • of stars • including stars • with stars • out of several stars • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.