BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"star surrounded" — Słownik kolokacji angielskich

star surrounded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwiazda okrążyła
  1. surround czasownik + star rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Gomez's Hamburger is believed to be a young star surrounded by a protoplanetary disk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo