ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"feature the stars" — Słownik kolokacji angielskich

feature the stars kolokacja
Popularniejsza odmiana: feature stars
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawiaj gwiazdy
  1. feature czasownik + star rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It exclusively features female stars of the adult film industry.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo