KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"star" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

star rzeczownik

rzeczownik + star
Kolokacji: 172
movie star • rock star • guest star • film star • pop star • Silver Star • Bronze Star • Dallas Star • Toronto Star • Hollywood star • ...
star + rzeczownik
Kolokacji: 192
Star Trek • Star War • star player • star rating • star attraction • star witness • star power • star system • Star Award • star turn • ...
star + czasownik
Kolokacji: 180
star shines • star appears • star stating • star begins • star comes • star includes • star makes • star goes • star says • star plays • ...
czasownik + star
Kolokacji: 76
feature stars • star called • include stars • star known • award several stars • receive several battle stars • give several stars • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
(3) know, join, recruit
Kolokacji: 3
(4) award
Kolokacji: 2
3. give out of several stars = wyczerp się z kilku gwiazd give out of several stars
4. form stars = gwiazdy formy form stars
5. star is born = gwiazda urodzi się star is born
7. make a star = marki gwiazda make a star
8. create stars = stwórz gwiazdy create stars
9. turn into a star = zmień się w gwiazdę turn into a star
10. represent stars = reprezentuj gwiazdy represent stars
11. produce stars = wyprodukuj gwiazdy produce stars
12. attract stars = przyciągnij gwiazdy attract stars
13. throw stars = gwiazdy rzutu throw stars
14. bring stars = zabierz gwiazdy bring stars
15. draw stars = gwiazdy losowania draw stars
16. give to stars = daj gwiazdom give to stars
17. publish in Star = wydaj w Gwieździe publish in Star
18. star arranged = gwiazda zorganizowała star arranged
19. fill with stars = wypełnij się gwiazdami fill with stars
20. make with stars = zrób z gwiazdami make with stars
21. move stars = gwiazdy ruchu move stars
22. dress stars = gwiazdy sukienkowe dress stars
23. make as the star = zrób jako gwiazda make as the star
24. star fallen = gwiazda spadły star fallen
25. pitch stars = gwiazdy boiska pitch stars
(7) dance, scatter, rock
Kolokacji: 3
(8) look, stare
Kolokacji: 3
(9) thank, appear, look, need
Kolokacji: 4
(10) use, dedicate, shoot, measure
Kolokacji: 4
(11) kill, pop
Kolokacji: 2
(12) show, display
Kolokacji: 2
(13) surround, paint
Kolokacji: 2
przymiotnik + star
Kolokacji: 270
big star • bright star • young star • red star • distant star • yellow star • lucky star • blue star • variable star • female star • future star • ...
przyimek + star
Kolokacji: 28
around stars • of stars • including stars • with stars • out of several stars • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.