"show stars" — Słownik kolokacji angielskich

show stars kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwiazdy widowiska
 1. show rzeczownik + star czasownik
  Bardzo silna kolokacja

  Any show or movie you have ever made, written or starred in.

  Podobne kolokacje:
 2. show czasownik + star rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  It showed stars, and a dot in the distance.

powered by  eTutor logo