"look up at the stars" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popatrz w górę na gwiazdy
  1. look czasownik + star rzeczownik
    Silna kolokacja

    We looked up at all the stars in the sky.

    Podobne kolokacje: