"star representing" — Słownik kolokacji angielskich

star representing kolokacja
Popularniejsza odmiana: star represents
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reprezentowanie gwiazdorskie
  1. star rzeczownik + represent czasownik
    Luźna kolokacja

    Later this was changed to be a black star representing every member nation (also two).

    Podobne kolokacje: