"star represents" — Słownik kolokacji angielskich

star represents kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwiazda reprezentuje
  1. star rzeczownik + represent czasownik
    Silna kolokacja

    Later this was changed to be a black star representing every member nation (also two).

    Podobne kolokacje: