"Toronto Star reports" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Toronto raporty gwiazdorskie
  1. star rzeczownik + report czasownik
    Zwykła kolokacja

    In 2010, Toronto Star reported that the cost of running the league is about $1.7 million,.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo