"recording star" — Słownik kolokacji angielskich

recording star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwiazda nagrywająca
  1. recording rzeczownik + star rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Besides playing current recordings, Stewart sometimes welcomed popular recording stars to the program.

    Podobne kolokacje: