"similar star" — Słownik kolokacji angielskich

similar star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobna gwiazda
  1. similar przymiotnik + star rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It also has a star very similar in temperature as the sun.

    Podobne kolokacje: