"star casts" — Słownik kolokacji angielskich

star casts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwiazda rzuca
  1. star rzeczownik + cast czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Also in family films, the adult stars cast would be famous actors or stars.

    Podobne kolokacje:

podobne do "star casts" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "star casts" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik