"stare at the stars" — Słownik kolokacji angielskich

stare at the stars kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spojrzenie u gwiazd
  1. stare czasownik + star rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He'd been staring at the stars a great deal lately.

    Podobne kolokacje: