"star remains" — Słownik kolokacji angielskich

star remains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwiazda pozostaje
  1. star rzeczownik + remain czasownik
    Luźna kolokacja

    The sky had clouded over and no stars remained.

    Podobne kolokacje: