"star performs" — Słownik kolokacji angielskich

star performs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwiazda wykonuje
  1. star rzeczownik + perform czasownik
    Luźna kolokacja

    Both stars also performed to the soundtrack at the 54th Filmfare Awards.

    Podobne kolokacje: