TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"send" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

send czasownik

send + rzeczownik
Kolokacji: 527
send troops • send button • send representatives • send thousands • send flowers • send emissaries • send reinforcements • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) thousands, hundreds
Kolokacji: 2
(5) flower, week, youth, year
Kolokacji: 4
(10) money, thing, fund
Kolokacji: 3
(20) price, gold, worth
Kolokacji: 3
(30) stock, name, blood
Kolokacji: 3
(31) condolence, sympathy
Kolokacji: 2
(34) sample, specimen, coupon
Kolokacji: 3
(37) payment, cash, remittance
Kolokacji: 3
(38) others, Congress, jitters
Kolokacji: 3
1. send workers = wyślij robotników send workers
2. send observers = wyślij obserwatorów send observers
3. send reporters = wyślij reporterów send reporters
4. send experts = wyślij specjalistów send experts
5. send warriors = wyślij wojowników send warriors
  • Hekat let them go, she did not send warriors in pursuit.
  • If you send warriors over there, their weapons will be confiscated, and they themselves might be immediately confined.
  • We allied ourselves with the Kandos and sent warriors to fight beside them.
  • Will you not send galleys and warriors to rescue them?
  • I will send warriors with you to search for her.
  • "You sent warriors to arrest me," he said.
  • We have a treaty The German chieftains will send warriors.
  • They can send warriors and hunters to stand guard around the house.
  • I suppose you will also send warriors after him to cut him down before he can leave Munster?
  • You will send enough warriors to maintain the pursuit.
6. send one's soul = wysyłać czyjś dusza send one's soul
7. send engineers = wyślij inżynierów send engineers
8. send fighters = wyślij boksery send fighters
9. send slaves = wyślij niewolników send slaves
10. send investors = wyślij inwestorów send investors
11. send technicians = wyślij techników send technicians
12. send divers = wyślij nurków send divers
13. send demons = wyślij demony send demons
14. send dancers = wyślij tancerzy send dancers
15. send killers = wyślij zabójców send killers
16. send Jews = wyślij żydów send Jews
17. send archers = wyślij łuczników send archers
18. send candidates = wyślij kandydatów send candidates
19. send negotiators = wyślij negocjatorów send negotiators
20. send correspondents = wyślij korespondentów send correspondents
21. send scientists = wyślij naukowców send scientists
22. send mercenaries = wyślij najemników send mercenaries
23. send victims = wyślij ofiary send victims
24. send one's champion = wysyłać czyjś mistrz send one's champion
25. send users = wyślij użytkowników send users
26. send explorers = wyślij eksploratorów send explorers
(47) thought, decision, idea, eye
Kolokacji: 5
(48) scout, recruiter, recruit
Kolokacji: 3
(53) fax, game, animal, Colt
Kolokacji: 4
(55) expedition, dispatch
Kolokacji: 2
(57) check, root, cheque
Kolokacji: 3
(59) army, legion, horde
Kolokacji: 3
(63) envelope, arc
Kolokacji: 2
(64) warning, notification, adviser
Kolokacji: 3
(65) Bill, account, invoice
Kolokacji: 3
(67) dollar, works, coin, plant
Kolokacji: 4
(69) party, minion, company
Kolokacji: 4
(74) servant, maid
Kolokacji: 2
(75) doctor, resident, specialist
Kolokacji: 3
(79) rose, wine
Kolokacji: 2
(80) plume, hair, blanket
Kolokacji: 3
(81) flame, fire, oil
Kolokacji: 3
(83) tendril, dragon
Kolokacji: 2
(84) pain, plague
Kolokacji: 2
(87) stream, river, branch
Kolokacji: 3
(89) flier, flyer, advertisement
Kolokacji: 3
(90) customer, client, guest, John
Kolokacji: 4
(91) average, manager, trainer
Kolokacji: 3
(92) rain, droplet
Kolokacji: 2
(93) finger, clothes, clothing
Kolokacji: 3
(94) truckload
Kolokacji: 1
(95) offender, surrogate
Kolokacji: 2
(96) prickle, needle
Kolokacji: 2
(97) pilot, Jack
Kolokacji: 2
(98) Johnson, chair
Kolokacji: 2
czasownik + send
Kolokacji: 80
start sending • stop sending • begin sending • keep sending • help send • consider sending • plan to send • promise to send • ...
send + przyimek
Kolokacji: 80
send out • send back • send off • send down • send up • sent via • ...
send + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
send forth • sent abroad • sent overseas • immediately send • sent directly • sent away • eventually sent • later send • finally send • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.