PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send Jews" — Słownik kolokacji angielskich

send Jews kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij żydów
  1. send czasownik + Jew rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Bulgaria's troops refuse to participate in the military coups and also refused to send Jews to concentration camps in the Holocaust.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo