"send dancers" — Słownik kolokacji angielskich

send dancers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij tancerzy
  1. send czasownik + dancer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Early programs sent dancers out into the schools to rear the audiences of the future.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo