"send investors" — Słownik kolokacji angielskich

send investors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij inwestorów
  1. send czasownik + investor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Reports that the Government might also permanently cut income taxes by nearly $30 billion have sent investors into the market.

powered by  eTutor logo