PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send one's champion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś mistrz
  1. send czasownik + champion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2009, the league failed to send their champion.

powered by  eTutor logo