"champion won" — Słownik kolokacji angielskich

champion won kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mistrz wygrał
  1. win czasownik + champion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are the current champions, having won the tournament in the 2011-12 season.

powered by  eTutor logo