Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"defeat the champion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwycięż mistrza
  1. defeat czasownik + champion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He defeated a grandmaster and several national champions along the way.

powered by  eTutor logo