"champion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

champion rzeczownik

rzeczownik + champion
Kolokacji: 118
world champion • league champion • division champion • conference champion • state champion • boxing champion • ...
champion + rzeczownik
Kolokacji: 56
Champions League • Champions Tour • Champion seed • AFC Champions League • Champions Trophy • ...
champion + czasownik
Kolokacji: 30
champion wins • champion says • champion defeating • champion plays • champion receives • ...
czasownik + champion
Kolokacji: 35
defend champion • champion won • defeat the champion • declare champions • name champion • repeat as champions • ...
przymiotnik + champion
Kolokacji: 140
national champion • European champion • eventual champion • two-time champion • Olympic champion • three-time champion • ...
przyimek + champion
Kolokacji: 14
against champions • of Champions • over champions • behind champions • by the Tour champion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.