PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send correspondents" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij korespondentów
  1. send czasownik + correspondent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Major Hungarian newspapers, as well as radio and television, sent correspondents to cover the talks and kept their audiences informed throughout the process.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo