"send mercenaries" — Słownik kolokacji angielskich

send mercenaries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij najemników
  1. send czasownik + mercenary rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the military campaign, Pharasmanes I had sent his own troops and mercenaries to assist Mithridates.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo