"send technicians" — Słownik kolokacji angielskich

send technicians kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij techników
  1. send czasownik + technician rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For the love of God, somebody match courses with us and send technicians over to help us shut down!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo