PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send scientists" — Słownik kolokacji angielskich

send scientists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij naukowców
  1. send czasownik + scientist rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In return, Libya sent scientists to study Pakistan's enrichment advances.

powered by  eTutor logo