PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send one's soul" — Słownik kolokacji angielskich

send one's soul kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś dusza
  1. send czasownik + soul rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Give yourself to me and I will send your soul free and clear to its reward.

powered by  eTutor logo