"send engineers" — Słownik kolokacji angielskich

send engineers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij inżynierów
  1. send czasownik + engineer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They sent engineers to direct us, and we began to build a huge Highway straight through the Middle Land.

powered by  eTutor logo