TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"send victims" — Słownik kolokacji angielskich

send victims kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij ofiary
  1. send czasownik + victim rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His master had sounded just so when sending victims to his torturers.

    Podobne kolokacje: