PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send experts" — Słownik kolokacji angielskich

send experts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij specjalistów
  1. send czasownik + expert rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It has spent $1 million on television commercials and is working to send experts around the country.

powered by  eTutor logo