KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
1. project begins = projekt zaczyna się project begins
2. project starts = projekt zaczyna project starts
3. project ends = projekt kładzie kres project ends
4. project completes = projekt kończy project completes
5. project opens = świeże powietrza projektu project opens
6. project commences = projekt rozpoczyna project commences
7. project materializes = projekt urzeczywistnia się project materializes
8. project launches = projekt rozpoczyna project launches
9. project concludes = projekt kończy project concludes
  • The project will likely conclude around Earth Day, April 22, 2012.
  • The project formally concluded in 1999 having treated about 300 patients.
  • The project concluded that high quality, educational child care from early infancy was therefore of utmost importance.
  • Resumed in 2002, the project will conclude of seven stations and should be finished by 2020.
  • This project has concluded that methods of systems design need to be transformed.
  • While that project has concluded, the I.B.M. researchers have continued other work in the field.
  • The weight and width restrictions would be lifted after the project concluded.
  • The project concluded on January 1, 2008.
  • Four different works will be presented before the project concludes in November 2004.
  • The project concluded the Spirit recovery efforts on May 25, 2011.
10. project finishes = końce projektu project finishes
(11) continue, cover, span, extend
Kolokacji: 4
(15) expend, fund, occupy, finance
Kolokacji: 4
(23) face, undertake
Kolokacji: 2
(24) progress, near, flounder
Kolokacji: 3
(26) entail, mean, emphasize
Kolokacji: 3
(27) exist, last
Kolokacji: 2
(28) inspire, hope
Kolokacji: 2
(29) rely, depend
Kolokacji: 2
(30) await, differ
Kolokacji: 2
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.