"translation project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tłumaczenie projekt
  1. translation rzeczownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At least two of the signatories were themselves involved in the translation project.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo