"visit projects" — Słownik kolokacji angielskich

visit projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekty wizyty
  1. visit czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They will visit projects funded jointly by Christian Aid and the British government.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo