"interactive project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt oddziałujący na siebie
  1. interactive przymiotnik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Some of Viacom's cable networks are also involved in interactive projects.

powered by  eTutor logo