Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"interactive map" — Słownik kolokacji angielskich

interactive map kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interaktywna mapa
  1. interactive przymiotnik + map rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    View these works of art on a new interactive map.