PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
7. after one's money = potem czyjś pieniądze after one's money
9. into money = do pieniędzy into money
10. by money = przez pieniądze by money
14. including money = w tym pieniądze including money
15. between money = między pieniędzmi between money
  • Many states are now running out of money for road building, he said.
  • But we are going to run out of money in a few months.
  • For one thing, the project may run out of money after 2008.
  • She was running out of money and could not continue to pay him.
  • He was never going to make a big deal out of money the way she did.
  • Running out of money last week didn't help him any.
  • They run out of money in six or seven months.
  • Then maybe you run out of money, like I say.
  • He must be near to running out of money by now.
  • At some point, the young people are going to run out of money.
17. at the money = przy pieniądzach at the money
18. through money = przez pieniądze through money

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.