PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
  • She's trying to take away our power, in return for more money.
  • Maybe he could give the man a run for his money.
  • I can still give them a run for their money.
  • Some of them could at least give him a run for his money.
  • They try too hard to give you something for your money.
  • They just want to see you run around for their money.
  • We should be able to pay people a lot more for their money.
  • He always came back, and no one asked for their money.
  • What was be going to do, ask for his money back?
  • Many has come a great way and they wants more for their money.
7. after one's money = potem czyjś pieniądze after one's money
9. into money = do pieniędzy into money
10. by money = przez pieniądze by money
14. including money = w tym pieniądze including money
15. between money = między pieniędzmi between money
17. at the money = przy pieniądzach at the money
18. through money = przez pieniądze through money

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.