"with several money" — Słownik kolokacji angielskich

with several money kolokacja
Popularniejsza odmiana: with money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z kilka pieniądze
  1. with przyimek + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Men, especially those with money and power, often saw women as either good or bad.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo