"into money" — Słownik kolokacji angielskich

into money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do pieniędzy
  1. into przyimek + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    Just like we have the power to turn bits into money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo