"of one's money" — Słownik kolokacji angielskich

of one's money kolokacja
Popularniejsza odmiana: of money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś pieniądze
  1. of przyimek + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They say some of the money should go back to the park.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo