"from one's money" — Słownik kolokacji angielskich

from one's money kolokacja
Popularniejsza odmiana: from money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś pieniądze
  1. from przyimek + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The first time they'd gone out, she told him that her family came from old money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo