"about Money" — Słownik kolokacji angielskich

about Money kolokacja
Popularniejsza odmiana: about money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o Pieniądzach
  1. about przyimek + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So what did we know about money at the time?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo