"without one's money" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: without money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na zewnątrz czyjś pieniądze
  1. without przyimek + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Without money, he could probably not get into a college.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo