"about the money" — Słownik kolokacji angielskich

about the money kolokacja
Popularniejsza odmiana: about money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o pieniądzach
  1. about przyimek + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So what did we know about money at the time?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo