KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
7. after one's money = potem czyjś pieniądze after one's money
9. into money = do pieniędzy into money
10. by money = przez pieniądze by money
  • So, they have run in the money about 15 percent of the time.
  • Their schools will get $167 million in new money next fall.
  • The program would also use about $300 million in federal money.
  • But Congress will be asked to provide about $2.4 billion in new money over five years to make the plan work.
  • A total of $10 million in Federal money has already been spent.
  • Industry is the main way countries bring in the money they need for food, education and health.
  • She won only 14 of them, but was in the money 33 times.
  • The entire process cost more than $500,000 in public money.
  • I do not mean of our resources in money or stuff.
  • This is when team members put in money to play the game.
14. including money = w tym pieniądze including money
15. between money = między pieniędzmi between money
17. at the money = przy pieniądzach at the money
18. through money = przez pieniądze through money

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.