"by money" — Słownik kolokacji angielskich

by money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez pieniądze
  1. by przyimek + money rzeczownik
    Silna kolokacja

    Thus began what he calls a "14-year party," fueled partly by money his father had left him for a college education.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo