"over the money" — Słownik kolokacji angielskich

over the money kolokacja
Popularniejsza odmiana: over money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponad pieniędzmi
  1. over przyimek + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Here we are talking about going to war over money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo