"with one's money" — Słownik kolokacji angielskich

with one's money kolokacja
Popularniejsza odmiana: with money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś pieniądze
  1. with przyimek + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Men, especially those with money and power, often saw women as either good or bad.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo